Ít người biết rằng Alphabet là công ty mẹ của Google, còn Yum! Brands là chủ sở hữu của các thương hiệu KFC, Pizza Hut, Taco Bell...