Mất quyền kiểm soát tàu vũ trụ, suýt chết đuối ngoài không gian, bị tàu khác đâm,… là một vài trong số tai nạn nguy hiểm nhất mà các phi hành gia phải đương đầu khi thực hiện nhiệm vụ.