Theo chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, hiện Việt Nam có từ 3-4 ràng buộc khi tăng trưởng. Ràng buộc thứ nhất là khó khăn về ngân sách khi muốn tăng trưởng trong ngắn hạn và trung hạn. Thứ hai là vấn đề cải cách chính trị, cải cách bộ máy nhà nước.