Sau 5 năm trời ròng rã đàm phán, 12 quốc gia tham gia thảo luận về Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang đứng trước cơ may cùng đi đến thống nhất tại vòng đàm phán ở Mỹ. Sau đây là 5 điều cần biết về TPP, theo tổng hợp của trang tin The Straits Times (Singapore):