Bitcoin là đồng tiền ảo được khai sinh đầu tiên, có vốn hóa lớn nhất (chiếm tỷ trọng 55,47%) và được sử dụng nhiều nhất trong giao dịch thanh toán.