tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

TP.HCM ban hành mức trần thù lao công chứng

  • Cập nhật : 22/03/2016

(Tin kinh te)

Ngày 21-3, UBND TP.HCM quyết định ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn TP. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Quyết định cũng nêu rõ, trong vòng 20 ngày, kể từ ngày quy định này có hiệu lực, các tổ chức hành nghề công chứng tự điều chỉnh và xác định mức thù lao đối với từng loại việc không vượt mức trần trong quy định này, phải niêm yết công khai tại trụ sở và báo cáo Sở Tư pháp để quản lý.

Sau thời hạn nêu trên, các tổ chức hành nghề công chứng thu thù lao cao hơn mức trần thù lao và mức thù lao đã niêm yết thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

nguoi dan dang lam thu tuc cong chung tai phong cong chung so 7 (quan 6, tp.hcm). anh: ct.

Người dân đang làm thủ tục công chứng tại Phòng Công chứng số 7 (quận 6, TP.HCM). Ảnh: CT.

Mức trần thù lao công chứng được quy định như sau:

STT

Loại việc

Mức trần thù lao

1.

Soạn thảo hợp đồng, giao dịch

Đơn giản

(đồng/

trường hợp)

Phức tạp

(đồng/

trường hợp)

a)

Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, đặt cọc chuyển nhượng tài sản

70.000

300.000

b)

Hợp đồng hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thanh lý hợp đồng, giao dịch

50.000

200.000

c)

Hợp đồng ủy quyền, thuê, mượn, đồng vay mượn tài sản, thế chấp tài sản giữa cá nhân, tổ chức 
với nhau (không có tổ chức tín dụng tham gia)

70.000

300.000

d)

Văn bản liên quan đến hôn nhân và gia đình(phân chia tài sản chung, nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung, văn bản về chế độ tài sản theo thỏa thuận,…)

70.000

250.000

đ)

Di chúc

70.000

300.000

e)

Văn bản khai nhận di sản, phân chia di sản 
thừa kế

140.000

450.000

g)

Giấy ủy quyền, văn bản từ chối nhận di sản

50.000

200.000

h)

Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư kinh doanh, góp vốn, hợp tác kinh doanh

 

100.000 đồng/trang

i)

Soạn thảo các hợp đồng, giao dịch khác

80.000

350.000

2.

Đánh máy, in ấn hợp đồng, giao dịch

15.000 đồng/trang

3.

Công việc dịch thuật văn bản

a)

Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt

(đồng/trang)

 

Tiếng Anh, Hoa

120.000

Tiếng Nga, Pháp

130.000

Tiếng Hàn, Nhật, Đức

140.000

Tiếng các nước khác

150.000

b)

Dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

(đồng/trang)

 

Tiếng Anh, Hoa

150.000

Tiếng Nga, Pháp

160.000

Tiếng Hàn, Nhật, Đức

170.000

Tiếng các nước khác

180.000

c)

Trường hợp yêu cầu làm thêm bản dịch thứ hai

5.000 đồng/trang nhưng không quá 50.000 đồng/

bản dịch

4.

Phiên dịch trực tiếp cho người không biết tiếng Việt khi tham gia 
hợp đồng, giao dịch

a)

Thứ tiếng thông dụng

200.000 đồng/30 phút/

vụ việc, nhưng không quá 2.500.000 đồng/vụ việc

b)

Thứ tiếng không thông dụng

250.000 đồng/30 phút/

vụ việc, nhưng không quá 3.000.000 đồng/vụ việc

5.

Sao chụp giấy tờ, tài liệu

1.000 đồng/tờ A4

6.

Cung cấp biểu mẫu hợp đồng giao dịch

2.000 đồng/mẫu

7.

Sao lục hồ sơ lưu trữ

50.000 đồng/văn bản công chứng

8.

Niêm yết hồ sơ khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản

a)

Dưới 5 km (cách trụ sở tổ chức hành nghề)

250.000 đồng/1 lần

b)

Từ 5 km trở lên (cách trụ sở tổ chức hành nghề)

250.000 đồng + 15.000 đồng/1 km vượt quá km

thứ 5, nhưng không quá 600.000 đồng/1 lần

9.

Công việc ký ngoài trụ sở (bao gồm cả việc tham gia đấu giá bất động sản)

a)

Trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh:

 

Dưới 5 km (cách trụ sở tổ chức hành nghề)

500.000 đồng/1 lần

Từ 5 km trở lên (cách trụ sở tổ chức hành nghề)

500.000 đồng + 30.000 đồng/1 km vượt quá km

thứ 5, nhưng không quá 1.200.000 đồng/1 lần

b)

Ngoài phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh:

 

Đi và về trong buổi làm việc

1.500.000 đồng/1 lần

Đi và về trong ngày làm việc

2.000.000 đồng/1 lần

Đi và về không trong ngày làm việc

2.500.000 đồng/1 lần

10.

Các công việc khác

a)

Công việc đơn giản

400.000 đồng/công việc

b)

Công việc phức tạp

1.000.000 đồng/công việc

 

TÁ LÂM
Theo Plo.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục