Bão số 10(Doksuri) đổ bộ vào miền Trung ngày 15/9 đã gây thiệt hại nặng nề. Những ngày này, cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, biết trước việc dự báo về thiên tai sắp đến nhưng hoàn toàn bất lực. Sau hai tuần, có rất nhiều nhà hảo tâm đã chung tay chia sẻ khó khăn cùng đồng bào cũng đã khắc phục được phần nào thiệt hại.