tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Phú Thọ đầu tư 19.000 tỷ đồng phát triển giao thông nông thôn

  • Cập nhật : 13/09/2015

(Tin kinh te)

Để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, tỉnh Phú Thọ sẽ đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng cho phát triển hệ thống giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2030; trong đó giai đoạn 2016 - 2020 đầu tư khoảng 6.462 tỷ đồng, giai đoạn 2021 - 2030 trên 13.000 tỷ đồng.

 

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, nguồn vốn này sẽ được đầu tư cứng hóa 6.854 km đường giao thông nông thôn, phấn đấu đến 2020 đạt tỷ lệ cứng hóa 70%; trong đó 100% đường huyện và đường trục xã và trên 50% đường trục thôn, xóm được cứng hóa; hoàn thành tiêu chí phát triển giao thông nông thôn. 

Đến năm 2030, sẽ có 100% đường giao thông nông thôn được cứng hóa; trong đó đường huyện tối thiểu đạt cấp V, đường xã tối thiểu đạt cấp VI, gắn với việc xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Để đảm bảo kế hoạch đề ra, tỉnh Phú Thọ đang chỉ đạo các cấp, các ngành, động viên nhân dân tích cực đóng góp xây dựng giao thông. Đồng thời huy động tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn và từ nhiều thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức khác nhau để đầu tư phát triển giao thông nông thôn. Mặt khác, tỉnh cũng tăng cường công tác bảo trì sau đầu tư; xây dựng các quy định, quy chế cụ thể về quản lý, bảo trì đường.

Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cộng đồng tại khu dân cư, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong phát triển giao thông nông thôn.

Những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tỉnh Phú Thọ vẫn đặc biệt quan tâm đầu tư cho phát triển giao thông nông thôn. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã huy động được trên 10.627 tỷ đồng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông để làm mới 41 km đường thôn xóm và 10 km đường trục chính nội đồng; nâng cấp 174 km đường tỉnh, trên 549 km đường huyện, 1.042 km đường xã, 1.632 km đường thôn xóm, 1.466 km đường ngõ xóm, 330 km đường trục chính nội đồng; xây dựng mới tổng số 48 cầu, 35 tràn; sửa chữa 9 cầu và 10 tràn.

Cùng với nguồn vốn huy động từ Trung ương, trong 5 năm qua, nhân dân đã tự nguyện đóng góp trên 688 tỷ đồng. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất, hoa màu, cây cối trị giá tới hàng tỷ đồng để làm đường mà không đòi hỏi bồi thường hay hỗ trợ.

Nhờ giao thông nông thôn phát triển nên việc vận chuyển hàng hoá, nông sản, giao lưu, buôn bán, đi lại của nhân dân được thuận lợi, kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể…/.

(Theo Trung tâm thông tin CN& TM Bộ Công Thương)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục