Tại cuộc họp mới đây, một lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh "than" rằng, dân số tăng quá nhanh nên thời gian tới sẽ thiếu đất xây nhà ở, trường học.