Một đoạn cống thoát nước 1.500mm dài khoảng 30m dưới vòng xoay Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 (TP.HCM) vừa được nhà thầu Nhật sửa chữa và hoàn tất trong sáu ngày (từ 7 đến 12-9)  theo công nghệ SPR.