tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính

  • Cập nhật : 29/08/2017

Ngày 22/08/2017, Bộ Tài chính đã có Công văn 11190/BTC-TCHQ gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính.

anh minh hoa. nguon: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, trường hợp công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hoá để cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 14, 15, 16, 17, 18, 23 và 24 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thuê tài chính thì cũng được miễn thuế nhập khẩu như chủ dự án trực tiếp nhập khẩu.

Việc thông báo Danh mục hàng hoá miễn thuế dự kiến nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 30, hồ sơ thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Sau khi kết thúc hợp đồng thuê tài chính, nếu hàng hóa cho thuê tài chính đã được miễn thuế nhập khẩu không được sử dụng cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu như mục đích khi nhập khẩu thì Công ty cho thuê tài chính phải kê khai và nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Trường hợp công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài đưa thẳng, trực tiếp cho doanh nghiệp chế xuất (doanh nghiệp chế xuất đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 về khu phi thuế quan), doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (gọi chung là khu phi thuế quan) thuê và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thì cũng được áp dụng quy định không chịu thuế nhập khẩu như trường hợp bên thuê trực tiếp nhập khẩu.

Trường hợp nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào thị trường nội địa sau đó xuất khẩu vào doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, công ty cho thuê tài chính phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định; khi xuất khẩu hàng hóa vào doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan), thì công ty cho thuê tài chính được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tại khâu nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu trở lại nội địa thì công ty cho thuê tài chính phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Trường hợp công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hoá để cho các đối tượng khác (không thuộc các trường hợp nêu trên) thuê, công ty cho thuê tài chính phải kê khai và nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Công văn 11190/BTC-TCHQ cũng quy định cụ thể hồ sơ, thủ tục hải quan Công ty cho thuê tài chính thực hiện nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam; Thủ tục giao nhận hàng hóa giữa Công ty cho thuê tài chính và doanh nghiệp chế xuất/doanh nghiệp trong khu phi thuế quan.

Công văn 11190/BTC-TCHQ thay thế công văn số 16346/BTC-TCHQ ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.


Theo Tapchitaichinh.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục