Giải đáp những vướng mắc trong xử lý nghĩa vụ thuế của Chi nhánh Hà Nam - Công ty cổ phần xi măng Đỉnh Cao, khi Chi nhánh này chấm dứt hoạt động, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3541/TCT-TK hướng dẫn cụ thể như sau: