tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Chính sách thuế khi thay đổi hợp đồng giao khoán nhân công

  • Cập nhật : 10/09/2017

Giải đáp những vướng mắc về chính sách thuế khi thay đổi hợp đồng giao khoán nhân công, Cục thuế TP. Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể để đơn vị triển khai thực hiện.

anh minh hoa. nguon: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Công văn số 55955/CT-TTH, Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn: Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật định; Căn cứ Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

Một là, thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật như: sản xuất, kinh doanh hàng hoá; xây dựng; vận tải; kinh doanh ăn uống; kinh doanh dịch vụ, kế cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác.

Hai là, thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Ba là, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản không đáp ứng đủ điều kiện được miễn thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản i, Điều 3 Thông tư này.

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Tại khoản i Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy đinh Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác gồm: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không kỷ hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định:

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế Thu nhập cá nhân quy định phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu: Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu; Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuê thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

Phân phối, cung cấp hàng hóa: Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1 %; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ kèm theo, Cục thuế TP. Hà Nội trả lời theo nguyên tắc sau:

Trường hợp 1: Cá nhân kinh doanh có đăng ký kinh doanh, ký hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội để thực hiện thi công hạng mục phần thô điện nước tại Dự án khu hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở lô đất 3.10 Lê Văn Lương theo quy định của pháp luật thì được xuất hoá đơn và kê khai nộp thuế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp 2: Cá nhân đại diện cho tổ nhân công được ủy quyền ký hợp đồng lao động và nhận thu nhập từ người sử dụng lao động mang tính chất tiền lương, tiền công thì Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn thực hiện theo Công văn số 46568/CT-TTHT ngày 10/7/2017 của Cục thuế. TP. Hà Nội.

Theo mof.gov.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục