tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Gỡ vướng chính sách thuế đối với nhà thầu phụ

  • Cập nhật : 19/11/2017

Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp về cơ chế, chính sách thuế, mới đây, Tổng cục Thuế đã có giải đáp cụ thể đối với những vướng mắc của Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Hưng Phú (TP. Hồ Chí Minh) về những nội dung liên quan đến chính sách thuế đối với nhà thầu phụ.

anh minh hoa. nguon: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Những nội dung vướng mắc của Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Hưng Phú về việc nhà thầu phụ có phải nộp thuế vãng lai cho hoạt động ngoại tỉnh hay không, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, theo hướng dẫn tại điểm e, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 thì việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

Đối với người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hoá chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Bên cạnh đó, khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.

Căn cứ những quy định trên, Tổng cục Thuế cho biết, trường hợp Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Hưng Phú có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh ký hợp đồng làm thầu phụ với nhà thầu chính (cũng có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) để xây dựng công trình vãng lai tại tỉnh Đồng Nai thì Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Hưng Phú lập hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo tỷ lệ phần trăm (%) tính trên doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng mà Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Hưng Phú được nhà thầu chính thanh toán với cơ quan thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh.


Theo Tapchitaichinh.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục