tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng đầu năm 2017

  • Cập nhật : 02/11/2017

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng Chín đạt 19.342 triệu USD, cao hơn 342 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện thoại và linh kiện cao hơn 552 triệu USD; giày dép cao hơn 42 triệu USD; dầu thô thấp hơn 79 triệu USD; cao su thấp hơn 49 triệu USD; rau quả thấp hơn 40 triệu USD; cà phê thấp hơn 23 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác và hàng dệt may thấp hơn 22 triệu USD; hạt điều thấp hơn 19 triệu USD.

xuat, nhap khau hang hoa 10 thang dau nam 2017

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng đầu năm 2017

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Mười ước tính đạt 19,4 tỷ USD, tăng 0,3% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,2 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 14,2 tỷ USD, giảm 0,4%.

Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng so với tháng trước: Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 8%; điện thoại và linh kiện tăng 3,1%; thủy sản tăng 1,7%; hạt điều tăng 1,5% (lượng tăng 2,4%); gỗ và sản phẩm gỗ tăng 1,4%. Bên cạnh đó, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm: Cao su giảm 21,8% (lượng giảm 20,2%); gạo giảm 19,6% (lượng giảm 22,4%); rau quả giảm 14,3%; dệt, may giảm 3,3%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Mười tăng 26,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 24,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 26,9%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ năm 2016: Điện thoại và linh kiện tăng 76,4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 21,6%; dệt, may tăng 19,6%.

Tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 173,7 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 48,2 tỷ USD, tăng 17,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 125,5 tỷ USD, tăng 22,1%. 

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng gia công, lắp ráp (với tỷ trọng lớn thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 36,5 tỷ USD, tăng 28,8%; dệt may đạt 21,5 tỷ USD, tăng 9,5%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 21 tỷ USD, tăng 38,8%; giày dép đạt 11,7 tỷ USD, tăng 11,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 10,4 tỷ USD, tăng 28%; thủy sản đạt 6,8 tỷ USD, tăng 18,7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,2 tỷ USD, tăng 10,9%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 5,7 tỷ USD, tăng 15,6%; hạt điều đạt 2,9 tỷ USD, tăng 24,4% (lượng tăng 0,7%); rau quả đạt 2,9 tỷ USD, tăng 42,7%.

Một số mặt hàng nông sản và nguyên liệu thô có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước: Cà phê đạt 2,7 tỷ USD, giảm 1,8% (lượng giảm 22%); hạt tiêu đạt 1 tỷ USD, giảm 20,6% (lượng tăng 21,4%); sắn và sản phẩm của sắn đạt 798 triệu USD, giảm 2,4% (lượng tăng 4,6%).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 10 tháng, Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu với 34,7 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2016; tiếp đến là EU đạt 31,8 tỷ USD, tăng 15,7%; Trung Quốc đạt 25,6 tỷ USD, tăng 48%; thị trường ASEAN đạt 18 tỷ USD, tăng 26,8%; Nhật Bản đạt 13,7 tỷ USD, tăng 14,7%; Hàn Quốc đạt 12,2 tỷ USD, tăng 28,6%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 9/2017 đạt 18.241 triệu USD, thấp hơn 359 triệuUSD so với số ước tính, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng thấp hơn 260 triệu USD; sắt thép thấp hơn 108 triệu USD; xăng dầu thấp hơn 93 triệu USD; kim loại thường thấp hơn 55 triệu USD; chất dẻo thấp hơn 30 triệu USD; điện thoại và linh kiện cao hơn 190 triệu USD.

Ước tính tháng Mười, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 18,5 tỷ USD, tăng 1,4% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,0 tỷ USD, tăng 26,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 12,5 tỷ USD, giảm 7,4%. Kim ngạch một số mặt hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất tăng: Xăng dầu tăng 20,9%; sắt thép tăng 19%; kim loại thường tăng 11,5%; vải tăng 7,5%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm: Sản phẩm chất dẻo giảm 7%; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 3,9%; điện thoại và linh kiện giảm 2,1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Mười tăng 16,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 5,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 31,3%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện tăng 88,3%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 33%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 8,5%.

Tính chung 10 tháng năm 2017, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 172,5 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 64,6 tỷ USD, tăng 11,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 107,9 tỷ USD, tăng 29,2%. 

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất trong nước tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 30,9 tỷ USD, tăng 35,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 28 tỷ USD, tăng 23,1%; điện thoại và linh kiện đạt 12,8 tỷ USD, tăng 49,3%; vải đạt 9,2 tỷ USD, tăng 8,3%; sắt thép đạt 7,5 tỷ USD, tăng 13,9% (lượng giảm 17%); chất dẻo đạt 6 tỷ USD, tăng 19,9% (lượng tăng 11,6%); xăng dầu đạt 5,6 tỷ USD, tăng 40,9%  (lượng tăng 11%); nguyên phụ liệu dệt may, giày dép đạt 4,5 tỷ USD, tăng 8,2%; kim loại thường đạt 4,5 tỷ USD, tăng 13,6% (lượng giảm 19,5%); sản phẩm chất dẻo đạt 4,4 tỷ USD, tăng 22,3%; sản phẩm hóa chất đạt 3,7 tỷ USD, tăng 20,3%; hóa chất đạt 3,3 tỷ USD, tăng 30,1%; bông đạt 2,0 tỷ USD, tăng 47,7% (lượng tăng 27,9%).

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 10 tháng năm 2017, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 47,1 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 38,8 tỷ USD, tăng 48,4%; ASEAN đạt 22,6 tỷ USD, tăng 17%; Nhật Bản đạt 13,3 tỷ USD, tăng 8%; EU đạt 9,9 tỷ USD, tăng 9,7%; Hoa Kỳ đạt 7,6 tỷ USD, tăng 10,5%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng Chín xuất siêu 1,1 tỷ USD. Tháng Mười ước tính xuất siêu 900 triệu USD, tính chung 10 tháng năm 2017 xuất siêu 1,23 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,40 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,63 tỷ USD.


Theo Tổng cục Thống kê

Trở về

Bài cùng chuyên mục