2017 là năm đầu tiên xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng 2 con số nhờ doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và thiết kế.