tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Nửa đầu năm 2016, xuất khẩu phân bón giảm cả lượng và trị giá

  • Cập nhật : 01/08/2016

Mặt hàng phân bón của Việt Nam đã có mặt tại 8 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Campuchia, chiếm 27,9%...


Số liệu thống kê từ TCHQ Việt Nam cho biết, tháng 6/2016, cả nước đã xuất khẩu 95,2 nghìn tấn phân bón các loại, trị giá 29,9 triệu USD, tăng 72,2% về lượng và tăng 98% về trị giá so với tháng 5/3016, nâng lượng phân bón xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2016 lên 332,9 nghìn tấn, trị giá 95,6 triệu USD, giảm 26,75% về lượng và giảm 40,01% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015.

Xuất khẩu phân bón tính từ đầu năm đến tháng 6/2016

 

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

So với tháng trước (%)

Lượng

Trị giá

Tháng 1

46.342

15.016.891

-21,8

-10,0

Tháng 2

23.117

5.954.284

-50,1

-60,3

Tháng 3

46.761

13.204.496

+102,3

+121,8

Tháng 4

65.741

16.423.716

+40,6

+24,4

Tháng 5

55.295

15.110.539

-15,9

-8,0

Tháng 6

95.243

29.914.879

+72,2

+98,0

(Nguồn: Số liệu từ TCHQ)

Qua bảng số liệu trên cho thấy, tình hình xuất khẩu phân bón nửa đầu năm 2016 biến động, với 3 tháng xuất khẩu suy giảm và 3 tháng xuất khẩu tăng trưởng. Sau khi suy giảm tốc độ hai tháng đầu năm, xuất khẩu phân bón đã lấy lại được đà tăng trưởng trong tháng 3 và tháng 4, sau đó tháng 5 suy giảm và tăng trưởng ở lại vào tháng 6 với tốc độ tăng trưởng khá, chỉ đứng sau tốc độ tăng trưởng của tháng  3.

Mặt hàng phân bón của Việt Nam đã có mặt tại 8 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Campuchia, chiếm 27,9% tổng lượng phân bón xuất khẩu, với 93 nghìn tấn, trị giá 29,9 triệu USD, giảm 29,36% về lượng và giảm 39,86% về trị giá so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu lớn thứ hai là Phillippines, với 47,3 nghìn tấn, trị giá 14,8 triệu USD, giảm 25,89% về lượng và giảm 26,74% về trị giá, kế đến là Malaysia giảm 33,69% về lượng và giảm 66,28% về trị giá so cùng kỳ 2015…

Nhìn chung, nửa đầu năm nay, xuất khẩu phân bón sang các thị trường đều với tốc độ suy giảm cả lượng và trị giá, giảm mạnh nhất là xuất sang trường  Hàn Quốc, giảm 49,98% về lượng và giảm 59,2% về trị giá, tương ứng với 34,4 nghìn tấn, trị giá 8,6 triệu USD. Ngoài ra, lượng phân bón xuất khẩu sang một số thị trường với tốc độ suy giảm ít như: Đài Loan, Nhật Bản, giảm lần lượt  11,16% và 10,24%.

Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường Lào lại tăng trưởng về lượng, tăng 52,21%  nhưng kim ngạch suy giảm, giảm 13,11%, với lượng xuất 21,5 nghìn tấn, trị giá 5,2 triệu USD.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu phân bón nửa đầu năm 2016

Thị trường

6T/2016

So sánh với

cùng kỳ 2015

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

332.955

95.631.296

-26,75

-40,01

Campuchia

93.078

29.937.052

-29,36

-39,86

Philippines

47.302

14.836.920

-25,89

-26,74

Malaysia

39.593

6.038.048

-33,69

-66,28

Hàn Quốc

34.499

8.688.681

-49,98

-59,20

Lào

21.519

5.268.808

52,21

-13,11

Thái Lan

6.964

1.957.582

-44,36

-48,43

Nhật Bản

2.568

651.250

-10,24

-15,55

Đài Loan

1.608

390.906

-11,16

-17,52

Nguồn: VITIC/Vinanet

Trở về

Bài cùng chuyên mục