tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Nhập khẩu dầu thực vật, kim ngạch suy giảm

  • Cập nhật : 02/08/2016
Tính chung từ đầu năm cho đến hết tháng 6 đã nhập khẩu 303,9 triệu USD, giảm 5,67% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 6/2016 cả nước đã nhập khẩu 51,7 triệu USD dầu thực vật, giảm 16% so với tháng 5 – đây là tháng suy giảm đầu tiên sau 4 tháng kim ngạch tăng trưởng - tính chung từ đầu năm cho đến hết tháng 6 đã nhập khẩu 303,9 triệu USD, giảm 5,67% so với cùng kỳ năm 2015.

Kim ngạch nhập khẩu dầu thực vật từ đầu năm

ĐVT: USD

 

Kim ngạch (USD)

So với tháng trước (%)

Tháng 1

39.985.124

-46,9

Tháng 2

42.916.302

+7,3

Tháng 3

53.475.109

+24,6

Tháng 4

53.519.900

+0,1

Tháng 5

61.581.155

+15,1

Tháng 6

51.705.197

-16,0

(Nguồn: Số liệu từ TCHQ)

Việt Nam nhập khẩu dầu thực vật chủ yếu từ các thị trường như Malaysia, Indonesia, Chile, Trung Quốc… trong đó Malaysia là thị trường cung cấp chính mặt hàng này cho Việt Nam, chiếm 64,8% tổng kim ngạch, với 196,9 triệu USD, nhưng giảm 12,24% so với cùng kỳ 2015. Đứng thứ hai về kim ngạch là Indonesia, đạt 67,4 triệu USD, tăng 339,06%, kế đến là Chile đạt 6,1 triệu USD, tăng 7,81%...

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm nay nhập khẩu dầu thực vật tăng trưởng ở hầu khắp các thị trường, số thị trường này chiếm 63,6%, trong đó nhập khẩu từ Thái Lan tăng mạnh vượt trội, tăng 433,57%, ngược lại số thị trường với tốc độ suy giảm chỉ chiếm 36,6% và nhập từ Achentina giảm mạnh nhất, giảm 95,54%.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu dầu mỡ động thực vật 6 tháng 2016

ĐVT: USD

Thị trường

6 tháng 2016

6 tháng 2015

So sánh cùng kỳ năm 2015 (%)

Tổng cộng

303.906.854

322.175.395

-5,67

Malaysia

196.974.104

224.455.622

-12,24

Indonesia

67.480.307

15.369.370

339,06

Chile

6.139.555

5.694.893

7,81

Trung Quốc

5.043.116

3.402.793

48,21

Hoa Kỳ

3.871.195

3.510.883

10,26

Thái Lan

3.742.368

701.389

433,57

Hàn Quốc

2.555.921

2.233.813

14,42

Achentina

2.140.211

47.953.105

-95,54

Australia

2.131.060

2.180.238

-2,26

Ấn Độ

1.166.848

3.760.497

-68,97

Singapore

865.109

771.237

12,17

Nguồn: VITIC/Vinanet

Trở về

Bài cùng chuyên mục