tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá hạt điều xuất khẩu tuần 6 – 12/7/2016

  • Cập nhật : 27/07/2016

MẶT HÀNG

 

ĐVT

ĐƠN GIÁ (USD)

CỬA KHẨU

Đ/K GIAO

Nhân hạt điều ( hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang) Loai LBW320; So luong 15,8760 tan; Don gia 7.539,6825 USD/tan

TAN

7,537,78

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW240 ( Hạt Điều Tho Đã Bóc Vỏ Chưa Rang)

KG

8,93

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân hạt điều sấy khô loại WW240 ( sản xuất tại công ty)&VN

KG

8,88

CUA KHAU NA NUA (LANG SON)

DAF

Nhân hạt điều loại WW450 (đóng đồng nhất 50 lb/ carton)&VN

TAN

8,057,40

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân CASHEW W240 VIETNAMESE &VN

POUND

3,72

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều sấy W240(450gr x 30 hủ). Hàng mới 100% SXVN&VN

KG

9,70

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại W320&VN

LBS

3,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

W240&NHÂN HạT ĐIềU W240&VN

POUND

4,07

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HạT ĐIềU NHÂN VIệT NAM LOạI W320&VN

KG

8,57

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HạT ĐIềU NHÂN BóC Vỏ LOạI WW320 . HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 50LB/CARTON . Số LƯợNG 700CTNS&VN

POUND

4,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều WW180, đã bóc vỏ và sấy khô, đóng trong thùng thiếc, 2 thùng thếc/Carton ( 150 carton, NW: 20 kgs/Carton ). Hàng mới 100% &VN

TAN

10,350,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NHÂN HạT ĐIềU SƠ CHế LOạI LOạI WW240&VN

KG

8,88

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt Điều (đã bóc vỏ). Mới 100%&VN

KG

8,90

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều đã qua sơ chế - WW320

KG

8,49

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân loại WS &VN

KG

7,12

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại LP&VN

KG

6,35

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân hạt điều đã qua sơ chế WW240. Hàng mới 100%&VN

KG

8,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua sơ chế loại : WW320 ( đóng gói 1 bao = 22.68 Kgs)&VN

KG

8,66

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại WW240 (đóng đồng nhất 50 lb/ carton)&VN

TAN

8,933,82

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân hạt điều loại W360 (đóng đồng nhất 50 lb/ carton)&VN

TAN

8,507,56

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân (đã bóc vỏ) WW240, hàng đóng đồng nhất 20 kgs/carton.&VN

KG

9,10

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NHÂN HạT ĐIềU Đã QUA SƠ CHế WW320 HANG MớI 100%&VN

LBS

3,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại WW320 (đóng đồng nhất 50 lb/ carton)&VN

TAN

8,597,88

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại W320 (đóng đồng nhất 50 lb/ carton)&VN

TAN

8,441,44

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nguồn: VITIC/Vinanet

Trở về

Bài cùng chuyên mục