tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá hạt điều xuất khẩu tuần 22-28/6/2016

  • Cập nhật : 14/07/2016

MẶT HÀNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ

(USD)

CỬA KHẨU

Đ/K GIAO

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320 (1 CTN = 22.68 KGS) LƯợNG N.W : 15876 KGS&VN

TAN

$7,625,94

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều đã qua sơ chế W320

KG

$8,51

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW240 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)

KG

$8,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều sấy khô loại WW320 ( sản xuất tại công ty)&VN

KG

$8,60

CUA KHAU NA NUA (LANG SON)

DAF

Nhân hạt điều WS

KG

$6,97

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HạT ĐIềU NHÂN LOạI WW320&VN

TAN

$8,375,31

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân WW320 (hạt điều đã bóc vỏ và sấy khô)

TAN

$7,676,47

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại WW320 ( hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang )

KG

$8,09

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân hạt điều loại W320&VN

LBS

$3,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại W240 (đóng đồng nhất 22.68 kg/ carton)&VN

TAN

$9,014,48

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại W240 (đóng đồng nhất 50 lb/ carton)&VN

TAN

$8,551,93

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều đã qua chế biến loại WW320&VN

KG

$8,80

CANG VICT

FOB

HạT ĐIềU NHÂN BóC Vỏ LOạI WW320 . HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 50LB/CARTON . Số LƯợNG 700CTNS&VN

POUND

$4,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều ( hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang) Loại WW320; So luong 15,8760 tan; Don gia 8.487,6543 USD/tan

TAN

$8,485,52

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hat đieu nhan W240&VN

TAN

$9,080,60

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NHÂN HạT ĐIềU VIệT NAM LOạI W450 &VN

TAN

$8,481,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua sơ chế loại : WW320 ( đóng gói 1 bao = 22.68 Kgs)&VN

KG

$8,49

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HạT ĐIềU NHÂN LOạI WW320&VN

TAN

$8,441,44

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhan hat dieu da qua so che (da boc vo lua) WW320&VN

KG

$9,26

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HạT ĐIềU NHÂN WW360 &VN

KG

$7,73

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân loại WW320 ( Hạt điều thô đã bóc vỏ chưa rang )

KG

$8,31

ICD TRANSIMEX SG

FOB

HạT ĐIềU NHÂN W320 ( Đã SấY KHÔ Và BóC Vỏ)&VN

KG

$9,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều Việt Nam loại WW320&VN

LBS

$3,95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NHÂN HạT ĐIềU SƠ CHế WS

TAN

$6,768,50

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân hạt điều loại W320 (đóng đồng nhất 50 lb/ carton)&VN

TAN

$8,485,81

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều (hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang) Loại WS; So luong 15,24096 tan; Don gia 6.988,5362 USD/tan

TAN

$6,988,98

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

 

 

 

 

 

Nguồn: VITIC

Trở về

Bài cùng chuyên mục