tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá gạo xuất khẩu tuần 6 – 12/7/2016

  • Cập nhật : 27/07/2016

MẶT HÀNG

 

ĐVT

ĐƠN GIÁ (USD)

CỬA KHẨU

Đ/K GIAO

Gạo trắng 100% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP Jumbo, trọng lượng tịnh 1.000 kg/bao.&VN

KG

0,38

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GạO THƠM VIệT NAM 5% TấM, ĐóNG ĐồNG NHấT TRONG BAO 11.34KGS&VN

TAN

595,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Nàng Hoa 5% Tấm (Bao 40lbs=18.14Kg)(SL:27,768 Tấn, TG: 13.095,6288 USD)&VN

TAN

601,60

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Trắng Japonica 5% Tấm (Bao 20LBS = 9.07kg)(SL: 13,278.48 TấN, TG: 6.894,85074 USD)&VN

TAN

519,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gao Jasmine 5% tấm đóng đồng nhất trong PP loại 15Kg tịnh (Trọng lượng bao bì: 60grams). Marking: NASI WANGI&VN

TAN

470,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo 5% tấm ( 500 thùng carton, 4x5kg/ thùng)&VN

TAN

990,00

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Gạo trắng Việt Nam hại dài 5% tấm, đóng trong bao PP lồng PE 25LBS tịnh, trọng lượng bao bì 70 grams, 1% bao rỗng dự phòng.&VN

KG

0,42

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine Việt Nam 5% tấm, hàng đóng trong bao tráng màng PP 4x 10 kgs,4 bao 10kgs lồng trong bao PP&VN

TAN

500,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam giống Nhật 5% tấm (giống Hananomai), đóng trong 2.184 bao PP 30kg (06 bao PE x 5kg = 30kg). &VN

TAN

770,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gao hat tron 5% tam (+/- 5%), Dong bao 18.14 kg (40LBS), (So luong thuc te: 243.4388 tan (NW), 244.6444 tan (GW), Don gia 537 USD/Tan, tri gia: 130,726.64 USD&VN

TAN

537,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Nàng Hoa Việt Nam, 5% tấm, đóng bao PP+PE 50kg/bao&VN

TAN

570,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm Calrose Việt Nam 5% tấm, hàng đóng trong bao PP25kg&VN

TAN

520,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm (715 bao, 50LBS/ bao)&VN

TAN

590,00

CANG CAT LAI (HO CHI MINH)

FOB

GạO LứC JASMINE VIệT NAM 5% TấM ( GạO ĐóNG Xá 24 TấN/CONTAINER, TC:6 CONTAINER)&VN

TAN

460,00

CANG HIEP PHUOC(HCM)

FOB

Gạo Jasmine Việt Nam bao gồm 8 bao lớn, hàng đóng xá trong 1 bao lớn / container. &VN

TAN

490,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo hấp 5% tấm ( Vietnam Origin Milled Long Grain Parboiled Rice , 5% broken . Đóng bao PP 50 KGS )&VN

TAN

403,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng thơm Jasmine 5% tấm, gồm 2.875 bao&VN

TAN

500,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine hạt dài Việt Nam 5% tấm; hàng đóng đồng nhất bao BOPP 25Kg. Xuất kèm 2% bao rỗng dự phòng.&VN

TAN

496,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm (1725 bao, 8X5kg/ bao)&VN

TAN

530,00

CANG CAT LAI (HO CHI MINH)

FOB

GạO THƠM HạT DàI 4% TấM ĐóNG BAO PA/PE 5 KG/BAO (5 BAO X 5 KG ĐóNG LạI BAO PP MASTER 25 KG).880 BAO MASTER&VN

TAN

560,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GạO THOM JASMINE 5% TấM Vụ MùA 2016 (ĐƯợC ĐóNG TRONG 2.110 BAO PP 22.7 KG TịNH/BAO. TRONG Đó GồM 5 TúI 4.54KG ĐóNG VàO BAO 22.7KG)&VN

TAN

650,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm thượng hạng số 5_04% tấm ( gạo Jasmine ). Đóng đồng nhất trong bao PA/PE, trọng lượng tịnh 5 LB ( 2,27 kg/bao ). 10 túi 5LB đóng vào một thùng carton.&VN

KG

0,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC/Vinanet

Trở về

Bài cùng chuyên mục