tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá thủy sản xuất khẩu tuần 6 – 12/7/2016

  • Cập nhật : 27/07/2016

MẶT HÀNG

 

ĐVT

ĐƠN GIÁ (USD)

CỬA KHẨU

Đ/K GIAO

TOM THE PDTO HAP DONG LANH (1KG/BAG X 10/CTN) SIZE 31/40. XUAT XU: VIETNAM&VN

KG

11,40

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA PHI LE DONG LANH (SIZE: 220G UP, INTERLEAVE 5KG X 2/CTN, 100% NW)&VN

KG

1,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra phi lê đông lạnh cỡ 10 oz up&VN

KG

2,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra phi lê đông lạnh (size 170-220G)&VN

KG

1,62

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LạNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE 7-9 (OZ/PC)&VN

KG

1,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA NGUYEN CON DONG LANH (SIZE: 1000GRS UP, IQF BULK 10KG / CARTON, 85% NET WEIGHT)&VN

KG

1,12

CANG VICT

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH; 10 KGS/THUNG; SIZE 3 MIENG/KG: 800 THUNG; SIZE 4 MIENG/KG: 700 THUNG; SIZE 6 MIENG/KG: 200 THUNG&VN

KG

1,43

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh ; Size: 60/70, Packing: 1.0Kg/Bag x 10/Ctn.&VN

KG

7,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá chẽm fillet đông lạnh&VN

KG

8,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá NụC GAI NGUYÊN CON ĐÔNG LạNH&VN

KG

1,10

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm Sú nguyên con tươi đông lạnh, packing 1.00kg/semi block/box x 10/ctn, bao bì " SV", size 10&VN

KG

14,90

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA PHI LE DONG LANH(SIZE 450 GR UP, IQF 1KG X 10/CTN, 90%NW)

KG

1,78

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm sú thịt còn đuôi đông lạnh, size 16/20 đóng gói : 1.8 kg x 6/thùng; 50 thùng&VN

KG

13,40

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA PHI LE DONG LANH(SIZE 220-300 GR, INTERLEAVED 3KG X 250/CTN/PALLET, 100%NW)

KG

1,88

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá đỏ củ Fillet đông lạnh - Size: 20/30; 80/100&VN

KG

4,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ chân trắng lăn bột ( Tempura) đôngg lạnh cở 26/30 (40con/hộp x 8hộp/ctn)

KG

8,35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Sò điệp khô. Dried Scallop. Trọng lượng 20kg/ 1 thùng&VN

KG

21,78

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Vuông Đông Lạnh

KG

11,54

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cá tra (basa) phi lê đông lạnh (size 5-7OZ)&VN

KG

1,30

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh size 110-135g (có sử dụng nguyên liệu nhập của tờ khai số 100836715122/E31 ngày 27/04/2016)

KG

2,21

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá NGừ VÂY VàNG LOIN ĐÔNG LạNH

KG

8,25

CANG VICT

FOB

Cá NụC HEO CắT HạT LựU ĐÔNG LạNH

KG

4,10

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,10

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TÔM Sú TƯƠI ĐÔNG LạNH (PDTO). SIZE 10/12. 1KG/BAG X 10/CTN. 80% NW, 20% GLZ&VN

KG

21,50

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi fillet đông lạnh (Size: 120-170gr, 170-220gr; Packing: IQF, 1 kg/printed bag x 6/ctn; 80% net; Lot: VN026VI428)

KG

2,75

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Tôm sú lặt đầu tươi đông lạnh size 8-12. Đóng gói: 10 X 1kg IQF. Bao bì: LE DRAGON FOS (kín khí).&VN

KG

17,65

CATLAI OPENPORT(HCM)

FOB

Cá ngừ bông đóng hộp ngâm dầu (180gr/hộp, 24hộp/thùng)&VN

BAO

15,40

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH. PACKING: IQF, 900GRS/BAG X 6BAGS/CTN. SIZE: 125-175GRS/PC.&VN

KG

2,09

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt hấp đông lạnh size 51/80&VN

KG

11,77

CANG TIEN SA(D.NANG)

FOB

Cá ngừ đóng hộp (HDASB 9618N/July16(W28)/SS-1); 116G/hộp; 12hộp/thùng

BAO

11,39

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nguồn: VITIC/Vinanet

Trở về

Bài cùng chuyên mục