tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

NHNN: Nợ xấu cuối quí 1 là 3,81%, tương đương 155.280 tỉ đồng

  • Cập nhật : 20/08/2015

(Tin kinh te)

Tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo của các tổ chức tín dụng trong tháng 1-2015, 2-2015, 3-2015 đã tăng lên lần lượt là 3,49%; 3,59%; 3,81% và tăng cao nhất vào thời điểm cuối quí 1-2015 (3,81%), theo công bố của Ngân hàng Nhà nước.

Thống kê về tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế mới được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa lên website của mình cho biết đây là tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo của các tổ chức tín dụng và số liệu này đã qua thực hiện tham chiếu nợ theo số liệu của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC).

nhnn: no xau cuoi qui 1 la 3,81%, tuong duong 155.280 ti dong

NHNN: Nợ xấu cuối quí 1 là 3,81%, tương đương 155.280 tỉ đồng


Tham chiếu nợ theo CIC tức là các tổ chức tín dụng phải thực hiện tham chiếu kết quả phân loại nợ của từng khách hàng của ngân hàng mình với số liệu về khách hàng đó của CIC để phân loại lại nhóm nợ của khách hàng theo nhóm nợ cao nhất nếu khách hàng đó đang vay ở các tổ chức tín dụng khác.

ty le no xau ba thang dau nam nay theo cong bo cua nhnn.

Tỷ lệ nợ xấu ba tháng đầu năm nay theo công bố của NHNN.

 


Ví dụ, doanh nghiệp A đang vay 100 tỉ đồng ở ngân hàng B và khoản nợ được ngân hàng B xếp vào nhóm 1 (nợ tốt), nhưng nếu dữ liệu trên CIC cho biết doanh nghiệp A hiện có một khoản nợ 30 tỉ đồng hiện ở ngân hàng C và được ngân hàng C xếp vào nhóm nợ 3 thì nghiễm nhiên ngân hàng B phải chuyển khoản nợ 100 tỉ đồng của A từ nhóm nợ 1 sang nhóm nợ 3 (nợ xấu).

Việc này được thực hiện kể từ ngày 1-1-2015, theo quy định tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 và Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 của NHNN. Trước đó, các ngân hàng chỉ báo cáo số liệu phân loại nợ xấu dựa trên dữ liệu khách hàng của riêng mình, không có "liên đới" đến tình hình khách hàng ở ngân hàng bạn như vậy.

Ngoài số liệu trên, trong NHNN hiện còn số liệu khác về nợ xấu theo giám sát riêng của NHNN mà theo cơ quan này công bố, nợ xấu của hệ thống lần lượt là 4,83% vào tháng 12-2014; 4,55% vào tháng 1-2015; 4,75% vào tháng 2-2015 và 3,81% vào tháng 3-2015.

Cũng theo NHNN, từ tháng 3 năm nay, số liệu nợ xấu đã phản ánh chính xác hơn về chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng, không còn khác biệt nhiều giữa số liệu của các tổ chức tín dụng báo cáo NHNN và số liệu giám sát của cơ quan điều hành.

Cũng theo cơ quan này, như vậy là "về bản chất, nợ xấu đang có xu hướng giảm đi".

Tỷ lệ nợ xấu 3,81% tương đương với bao nhiêu tiền? Theo thống kê về dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế thời điểm tháng 3-2015 (đã được cập nhật lần 1) cũng được NHNN công bố trên website cho biết, tổng cộng dư nợ tín dụng với toàn nền kinh tế là 4.075.612 tỉ đồng.

Tức tính toán ra, nợ xấu ở thời điểm cuối quí 1 năm nay là 155.280 tỉ đồng.

ghi chu: so lieu thay doi do nhnn ra soat va cap nhat lai so lieu du no tin dung theo nganh kinh te cua ky bao cao tren (tong du no tin dung doi voi nen kinh te khong thay doi).

Ghi chú: Số liệu thay đổi do NHNN rà soát và cập nhật lại số liệu dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế của kỳ báo cáo trên (tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế không thay đổi).

(Theo Trung tâm thông tin CN& TM Bộ Công Thương)

Trở về

Bài cùng chuyên mục