tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Hoạt động đầu tư phát triển 10 tháng đầu năm 2017

  • Cập nhật : 02/11/2017

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Mười ước tính đạt 28,3 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 6,4 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương 21,9 nghìn tỷ đồng. Tính chung 10 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 221 nghìn tỷ đồng, bằng 72,5% kế hoạch năm và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016, gồm có:

hoat dong dau tu phat trien 10 thang dau nam 2017

Hoạt động đầu tư phát triển 10 tháng đầu năm 2017

- Vốn trung ương quản lý đạt 50,3 nghìn tỷ đồng, bằng 71,2% kế hoạch năm và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 24,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4% và tăng 37,8%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4.963 tỷ đồng, bằng 79,7% và giảm 10,5%; Bộ Y tế 2.898 tỷ đồng, bằng 56,4% và tăng 27,1%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 474 tỷ đồng, bằng 66,5% và giảm 70,8%; Bộ Xây dựng 369 tỷ đồng, bằng 76,4% và giảm 50,9%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 368 tỷ đồng, bằng 62,6% và giảm 17,5%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 364 tỷ đồng, bằng 61,2% và giảm 33,3%; Bộ Công Thương 196 tỷ đồng, bằng 80,1% và giảm 46,1%; Bộ Thông tin và Truyền thông 78 tỷ đồng, bằng 80,7% và giảm 23%; Bộ Khoa học và Công nghệ 74 tỷ đồng, bằng 77,8% và giảm 63,4%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 170,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% kế hoạch năm và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 116,3 nghìn tỷ đồng, bằng 67,3% và tăng 4,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 45,2 nghìn tỷ đồng, bằng 85,8% và tăng 17,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 9,2 nghìn tỷ đồng, bằng 105,1% và tăng 10,5%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 26,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch năm và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 14,4 nghìn tỷ đồng, bằng 42,2% và tăng 5,6%; Hải Phòng 5.375 tỷ đồng, bằng 73,2% và tăng 61,8%; Quảng Ninh 5.370 tỷ đồng, bằng 73,4% và tăng 15%; Nghệ An 5.336 tỷ đồng, bằng 81,5% và tăng 15,6%; Bình Dương 5.332 tỷ đồng, bằng 74,5% và tăng 12%; Vĩnh Phúc 4.902 tỷ đồng, bằng 81,7% và tăng 17,2%; Thanh Hóa 3.877 tỷ đồng, bằng 81,1% và tăng 10,6%; Cần Thơ 3.814 tỷ đồng, bằng 80,9% và tăng 39,6%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/10/2017 thu hút 2.070 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 16,3 tỷ USD, tăng 0,4% về số dự án và tăng 32,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó, có 1.001 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 7,2 tỷ USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 10 tháng năm 2017 lên 23,5 tỷ USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 10 tháng năm 2017 có 4.156 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 4,7 tỷ USD. Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 10 tháng đạt 28,2 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 10 tháng ước tính đạt 14,2 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 10 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 5,8 tỷ USD, chiếm 35,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 5,6 tỷ USD, chiếm 34,5%; các ngành còn lại đạt 4,9 tỷ USD, chiếm 30,2%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước và góp vốn, mua cổ phần thì tổng vốn đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 10 tháng năm nay đạt 13,8 tỷ USD, chiếm 48,7% tổng vốn đăng ký; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 5,6 tỷ USD, chiếm 20%; các ngành còn lại đạt 8,8 tỷ USD, chiếm 31,3%.

Trong 10 tháng năm nay, cả nước có 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, trong đó Thanh Hóa có số vốn đăng ký lớn nhất với 3.146,8  triệu USD, chiếm 19,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Nam Định 2.129,9 triệu USD, chiếm 13,1%; TP. Hồ Chí Minh 1.896 triệu USD, chiếm 11,6%; Kiên Giang 1.342,3 triệu USD, chiếm 8,2%; Bình Dương 1.260,4 triệu USD, chiếm 7,7%; Hà Nội 1.041,9 triệu USD, chiếm 6,4%; Tây Ninh 716,4 triệu USD, chiếm 4,4%; Bắc Giang 594,2 triệu USD, chiếm 3,6%; Đồng Nai 397,9 triệu USD, chiếm 2,4%; Hưng Yên 352,3 triệu USD, chiếm 2,2%.

Trong số 77 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 4.970,6 triệu USD, chiếm 30,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 3.501,4 triệu USD, chiếm 21,5%; Xin-ga-po 3.142 triệu USD, chiếm 19,3%; Trung Quốc 1.311,9 triệu USD, chiếm 8%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 637,8 triệu USD, chiếm 3,9%; CHLB Đức 337 triệu USD, chiếm 2,1%.

Theo Tổng cục Thống kê

Trở về

Bài cùng chuyên mục