tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 09-03-2016

  • Cập nhật : 09/03/2016
Cập nhật lúc 10:07:51 AM 09/03/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 33.680 33.930
Vàng SJC 10L 33.680 33.930
Vàng SJC 1L 33.680 33.930
Vàng SJC 5c 33.680 33.950
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 33.680 33.960
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.450 33.800
Vàng nữ trang 99,99% 33.250 33.900
Vàng nữ trang 99% 32.914 33.564
Vàng nữ trang 75% 24.103 25.503
Vàng nữ trang 58,3% 18.457 19.857
Vàng nữ trang 41,7% 12.888 14.288
Hà Nội
Vàng SJC 33.680 33.950
Đà Nẵng
Vàng SJC 33.680 33.950
Nha Trang
Vàng SJC 33.670 33.950
Cà Mau
Vàng SJC 33.680 33.950
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 33.670 33.950
Bình Phước
Vàng SJC 33.650 33.960
Huế
Vàng SJC 33.680 33.950
Cập nhật lúc 08:07:58 AM 09/03/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 33.820 34.070
Vàng SJC 10L 33.820 34.070
Vàng SJC 1L 33.820 34.070
Vàng SJC 5c 33.820 34.090
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 33.820 34.100
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.520 33.870
Vàng nữ trang 99,99% 33.320 33.970
Vàng nữ trang 99% 32.984 33.634
Vàng nữ trang 75% 24.155 25.555
Vàng nữ trang 58,3% 18.498 19.898
Vàng nữ trang 41,7% 12.917 14.317
Hà Nội
Vàng SJC 33.820 34.090
Đà Nẵng
Vàng SJC 33.820 34.090
Nha Trang
Vàng SJC 33.810 34.090
Cà Mau
Vàng SJC 33.820 34.090
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 33.810 34.090
Bình Phước
Vàng SJC 33.790 34.100
Huế
Vàng SJC 33.820 34.090
Cập nhật lúc 00:03:19 AM 09/03/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 33.900 34.150
Vàng SJC 10L 33.900 34.150
Vàng SJC 1L 33.900 34.150
Vàng SJC 5c 33.900 34.170
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 33.900 34.180
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.780 34.130
Vàng nữ trang 99,99% 33.580 34.230
Vàng nữ trang 99% 33.241 33.891
Vàng nữ trang 75% 24.350 25.750
Vàng nữ trang 58,3% 18.650 20.050
Vàng nữ trang 41,7% 13.025 14.425
Hà Nội
Vàng SJC 33.900 34.170
Đà Nẵng
Vàng SJC 33.900 34.170
Nha Trang
Vàng SJC 33.890 34.170
Cà Mau
Vàng SJC 33.900 34.170
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 33.890 34.170
Bình Phước
Vàng SJC 33.870 34.180
Huế
Vàng SJC 33.900 34.170
Trở về

Bài cùng chuyên mục