Giới chuyên gia nhìn nhận, các sản phẩm trên thị trường tài chính hiện vừa thừa, vừa thiếu. Điều này thể hiện qua nhiều sản phẩm đã và sắp ra đời chưa được thị trường hào hứng đón nhận, trong khi một số sản phẩm họ có nhu cầu sử dụng lại chưa được nhà quản lý đưa vào áp dụng.