tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Các chính sách tài chính - ngân hàng, bất động sản có hiệu lực từ tháng 8/2015

  • Cập nhật : 30/07/2015

(Tin tai chinh)

Từ tháng 8/2015, hàng loạt chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, nổi bật như Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần, tăng vốn điều lệ của Sở GDCK TP HCM...

cac chinh sach tai chinh - ngan hang, bat dong san co hieu luc tu thang 8/2015

Các chính sách tài chính - ngân hàng, bất động sản có hiệu lực từ tháng 8/2015

Tháo nút thắt tín dụng nông nghiệp

Chính phủ vừa ban hành nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, có hiệu lực từ ngày 1.8.2015 thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12.4.2010 của Chính phủ.

Điều đáng lưu ý là nghị định quy định tổ chức tín dụng được cho vay không tài sản bảo đảm lên đến 3 tỉ đồng. Theo đó, tổ chức tín dụng được xem xét cho khách hàng vay trên cơ sở có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản theo quy định của pháp luật. Cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, HTX, liên hiệp HTX và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo 8 mức, từ 50 triệu đồng đến 3 tỉ đồng, tùy đối tượng.

Hướng dẫn bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai

Ngày 25.6.2015, Ngân hàng nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 07/2015/TT-NHNN về bảo lãnh NH, trong đó hướng dẫn cụ thể về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo đó, NHTM khi thực hiện việc bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản (BĐS) để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải tuân thủ một số quy định như: Nhà ở hình thành trong tương lai phải đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định; Trong hợp đồng bán, cho thuê mua phải quy định CĐT có nghĩa vụ hoàn lại tiền cho bên mua, bên thuê mua khi CĐT vi phạm nghĩa vụ bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết; NHTM phải được thực hiện hoạt động bảo lãnh NH; Cam kết bảo lãnh phải có hiệu lực đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày bàn giao nhà cho bên mua, bên thuê mua theo thỏa thuận giữa CĐT và bên mua, bên thuê mua nhà.

Thông tư 07/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 9.8.2015 và thay thế Thông tư 28/2012/TT-NHNN.

Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Đây là nội dung quan trọng tại Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22.6.2015 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) trực thuộc Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương...

Đơn vị được chuyển đổi phải thuộc danh mục chuyển đổi và tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc tự đảm bảo toàn bộ kinh phí sau khi chuyển đổi.

Việc chuyển đổi có thể thực hiện theo các hình thức: Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại đơn vị SNCL, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Bán một phần vốn nhà nước hiện có; Kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Phương pháp bán cổ phần lần đầu: bán đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành và thỏa thuận trực tiếp. 

Quyết định 22/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10.8.2015.

Bổ sung mặt hàng hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 101/2015/TT-BTC bổ sung nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin.

Theo đó: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng sắt hoặc thép thuộc mã hàng 7326.90.99 là 10%; Sửa đổi, bổ sung mặt hàng thuộc phân nhóm 9834.12 tại Mục II - Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98 hưởng thuế suất 0% bao gồm: Bàn phím làm bằng cao su, khắc lase, phủ PU, nhiệt độ chịu đựng 150 độ C…

Thông tư 101/2015/TT-BTC có hiệu lực ngày 13/8/2015.

Hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 22.6.2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Thông tư về thuế. Theo đó: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại nước ngoài; Quy định rõ hơn về chuyển lỗ năm tiếp theo giữa các loại thu nhập tính thuế; Sửa đổi quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ; Bổ sung hướng dẫn về chuyển lỗ khi chia, tách doanh nghiệp.

Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 6.8.2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.

Tăng vốn điều lệ của Sở GDCK TP HCM

Theo Quyết định 21/2015/QĐ-TTg thì vốn điều lệ của Sở GDCK TP HCM sẽ tăng từ 1.000 tỉ đồng lên 2.000 tỉ đồng. Vốn này bao gồm: Vốn NSNN cấp cho Trung tâm GDCK chuyển giao sang Sở GDCK TP HCM tại thời điểm chuyển giao; Vốn bổ sung của Nhà nước trong quá trình hoạt động; Vốn tự bổ sung từ LNST và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Quyết định 21/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 8.8.2015 

(Theo Báo Lao Động)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục