Tháng 10/2016, Quốc hội sẽ thông qua Kế hoạch Đầu tư trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020. Theo TS. Mai Xuân Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đây là bước thay đổi căn bản trong xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn vốn đầu tư.