Tỷ phú Trung Quốc Zhou Qnfei đang là hiện tượng truyền thông của ngành kinh doanh và là nguồn cảm hứng cho những người lao động chân tay ở khắp mọi nơi trên thế giới, theo Inc.com.