Tổng hợp một số phân tích của báo chí Pháp về kinh tế tài chính, trong đó giải mã 6 yếu tố hỗ trợ giá dầu tăng gần 30% trong hai tuần qua, từ mức thấp nhất 37,75 USD/thùng lên mức khoảng 45 USD/thùng.