SEV đề xuất triển khai dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung 300 triệu USD tại Hà Nội nhưng lại đòi hỏi hàng loạt yêu sách về cơ chế. Đáng nói hơn khi các Bộ và Hà Nội đều cơ bản nhất trí và đồng thuận.