30 cơ sở ứng dụng năng lượng nguyên tử giúp y học hạt nhân của Việt Nam phát triển nhanh nhất châu Á - Thái Bình Dương và nghiên cứu giống cây trồng đột biến đứng thứ 8 trên thế giới.