Mỹ, thị trường tiêu thụ thủy sản hàng đầu, vừa đưa ra các tiêu chuẩn khai thác thủy sản cao hơn, nhằm mục tiêu cứu vớt được 600.000 con cá voi, cá heo và các loài thú biển bị chết mỗi năm.