Theo số liệu hải quan đưa ra vào tháng 8, xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Đài Loan sang Việt Nam trong tháng 8 đạt 358.474 tấn. Việt Nam trở thành thị trường xuất khẩu thép cuộn cán nóng chủ yếu của Đài Loan trong tháng 8.