Hai tỉ phú “đô la trắng” (chỉ những doanh nhân tỉ phú trong ngành sữa) của VIệt Nam đã chính thức bước chân vào thị trường Mỹ.