5 tháng đầu năm xuất khẩu phương tiện vận tải sang thị trường Panama tăng gấp 25,2 lần so với cùng kỳ, đạt 16,65 triệu USD.