Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Campuchia tháng 12/2018 đạt 347.471.328 triệu USD, tăng 4,3% so với tháng 11/2018 nâng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này năm 2018 lên 3,7 tỷ USD, tăng 34,76% so với năm 2017.