Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh trong tháng 8/2018 giảm 4,5% so với tháng 7/2018 chỉ đạt 80 triệu USD – đây là tháng giảm thứ ba liên tiếp.