Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu cà phê sang An-giê-ri đạt 33.970 tấn, kim ngạch đạt 55,47 triệu USD, tăng 76% về lượng và 52% về giá trị.