Kết thúc quý I/2016, xuất khẩu giấy và sản phẩm kim ngạch tăng 10% so với cùng kỳ quý I/2015. Quý II/2016, tốc độ tăng trưởng tiếp tục được duy trì, tăng 6% so với quý II/2016, đạt 252,4 triệu USD.