Gạo Việt đang có nguy cơ bị thị trường lúa gạo thế giới đánh bật ra ngoài vì chưa xác định được phân khúc tham gia, chưa xây dựng được thương hiệu trên thị trường thế giới.