Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho thấy, tháng 5/2016, kim ngạch xuất khẩu hàng mây, tre, cói đạt 19,8 triệu USD, tăng 5% so với tháng liền kề trước đó, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng mây, tre, cói 5 tháng 2016 lên 106,7 triệu USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ 2015.