Với tham vọng trở thành nhà nhà sản xuất túi ni lông hàng đầu thế giới, CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát đang đẩy mạnh quá trình mở rộng quy mô sản xuất, thị trường và đa dạng hóa sản phẩm. Tuy nhiên, AAA đang ở đầu trên bản đồ thế giới về ngành bao bì?