Cả chục ngàn lao động tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng đang thất nghiệp; Doanh nghiệp, công ty tại địa phương kêu thiếu lao động phổ thông, trong khi con em miền núi, miền biển lại tìm đủ cách xuất khẩu lao động “chui”. Thực trạng đáng lo ngại tại Nghệ An.