Đó là ý kiến của một số chuyên gia và luật sư trước việc Mỹ sẽ áp dụng quy định cuối cùng đối với các nước xuất khẩu cá da trơn vào thị trường này kể từ tháng 3/2016.