Cho dù còn nhiều rào cản khiến các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ còn khó khăn, nhưng tổng thể Mỹ vẫn là một thị trường lớn và tiềm năng với hàng hóa Việt Nam. Bằng chứng là chỉ chỉ trong 7 tháng đầu năm nay Việt Nam đã xuất siêu sang Mỹ tới 14,5 tỷ USD