Trong khi xuất khẩu vào một số thị trường lớn gặp không ít khó khăn, thì khối lượng gạo bán sang Malaysia trong 7 tháng năm 2015 lại đạt mức tăng trưởng rất tốt, gần 100% so với cùng kỳ năm ngoái.