Từ lá đơn phản ảnh của doanh nghiệp này tố doanh nghiệp kia, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và UBND TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt một doanh nghiệp 500 triệu đồng.