Dù đã bắt đầu manh nha từ những năm 1990, ngành công nghiệp thời trang Việt Nam chỉ mới tượng hình trong những năm gần đây.