Sau khi trải qua một năm có thể được coi là tồi tệ nhất đối với các công ty hay doanh nghiệp dầu khí và khai mỏ, cũng dễ đồng cảm với giới đầu tư nếu họ băn khoăn rằng liệu còn cơ hội nào trên thị trường hàng hóa nguyên liệu vào cuối cái gọi là “siêu chu kỳ” hay không.